Montering

Montering av kompletta och ofta mycket komplicerade enheter fordrar omfattande teknisk kompetens och erfarenhet.

Vi monterar detaljer och kompletta enheter inom mekanik, finmekanik, pneumatik och hydraulik liksom el-montage och styrsystem. T.ex. avancerade oljedimavskiljare för industrin, våtrumskassetter, olika typer av kärror, utdragsenheter och mycket mer.

Ofta innehåller våra uppdrag även kontroll och sluttest av kompletta enheter liksom leverans direkt till slutkund.