Laserskärning

Vår laser-avdelning har stor erfarenhet och kompetens om laserskärning. Vi levererar många detaljer till ex. fordonsindustrin och möbelindustrin.

Laserskärning ger en hög ytjämnhet och skärsnittet blir mycket smalt, endast några få tiondels millimeter. Rätvinkligheten på snittet är också mycket god.

Kapacitet:

  • Svartplåt max 3000x1500 mm 15 mm
  • Rostfritt max 3000x1500 mm 8 mm

Laserskärning är en skärningsmetod där en laserstråle används för att hetta upp materialet till en sådan temperatur att den smälter eller förgasas. Temperaturen kan bli flera tusen grader i snittet och man rör samtidigt antingen ämnet eller skärhuvudet i en jämn hastighet för att åstadkomma snittet. Kännetecknande för laserskärning är en hög bearbetninghastighet, ibland så hög som tiotals meter per minut. Även toleranserna ligger i topp jämfört med många andra metoder.