Historik

SMK AB grundades 1979 och de första produkterna som vi producerade var gassvetskärror.Nästa fas i utvecklingen var att utvidga verksamheten till att omfatta tillverkning av gåbord, rollatorer och annan liknande handikapputrustning.

Något senare köptes en lasermaskin vilket medförde en kraftig kundökning inom legosektorn. Idag är vår kärnverksamhet framförallt legoproduktion och produkter inom luftbehandling, VVS-området, transporthjälpmedel och slutligen handikapphjälpmedel.

2005 utökades produktionsytan med 1500m2 genom nybyggnation. Under 2006 kom en helt ny pulverlackeringsanläggning att installeras. Med den nya anläggningen förbättras både kvalitet och kapacitet.

Vi investerade i en ny robot på svetsavdelningen under 2008 för att möta vår ambition om att ständigt utveckla vår produktion.