Vår Affärsidé

Möta marknadens behov av rör- och plåtprodukter där vi med engagemang, kompetens och flexibilitet skapar långsiktiga relationer och konkurrensfördelar för våra kunder – från idé till färdig produkt.

Värdegrund

Jag sätter kunden i fokus när jag fattar beslut.
Jag vet att det jag gör har betydelse för företagets framgång.

Vi skapar gemenskap genom att samarbeta, stötta och hjälpa varandra.
Vi arbetar även för att göra vår arbetsplats säker och trevlig.

Vi är ärliga i vår kommunikation.
Vi anser att varje individs åsikter har betydelse, där vi välkomnar förslag och utmaningar för att förbättra vårt dagliga arbete.

Jag känner stolthet över att vara en del av SMK.