Engagemang och ansvar - Vår nyckel till bra kvalitet

SMK AB är din samarbetspartner inom plåt och rörbearbetning.

Vår strävan är att utveckla långsiktiga kundrelationer baserade på förtroende genom engagemang, kompetens och flexibilitet.

Våra kunder skall känna att den service vi erbjuder bygger på insikt om deras behov och att vi arbetar proaktivt för kundens bästa. 

Från din fundering till din fullbordade produkt är SMK AB ett utmärkt val – upptäck det du med, Välkommen!

Legoproduktion

Om du har produkten eller idén kan SMK förverkliga den!

Legoproduktion är en stor och viktig del av vår produktion. Vi tillverkar din produkt, och hjälper dig hela vägen från konstruktion och prototyp till färdigt resultat. Kom till oss med din idè så hjälper vi dig att ta den till en bra högkvalitativ slutprodukt.

Vi erbjuder rörbockning, stansning, kantpressning, laserskärning, svetsning, pulverlackering, montering och konstruktion. Under produktexempel kan du se ett urval av produkter som vi tillverkar. Vi är din flexibla partner!

Från idé till färdig produkt

Våra produkter

Oavsett om du behöver några gaskärror, eller vill ha hjälp med laserskärning av en speciell komponent, kan vi hjälpa dig.

Det spelar ingen roll om du söker riktigt stora serier eller ett mindre antal detaljer. Inget jobb är för stort eller för litet oss på SMK. Vi erbjuder till exempel kärror, hjälpmedel och vindor i vårt produktsortiment.

Se vår film

SMK – det självklara valet

Kvalité & Miljö

SMK AB tillverkar produkter som uppfyller ställda krav på produkt. Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen. Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer. 

En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter. Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion. Vi källsorterar avfall.